Angol és német nyelvi kompetenciafejlesztés a Gyöngyösi Oktatási és Kulturális Alapítványnál

„Tanulj meg mindent, amit lehet, amikor csak lehet, akitől csak lehet! Egyszer eljön az az idő, amikor hálás leszel ezért magadnak” / Sarah Caldwell /

Intézményünkben az idegen nyelvek oktatása már hosszú ideje a kompetenciafejlesztésen alapul. A tanulók hallott, majd olvasott szövegértését már a nyelvtanulás kezdetétől fokozatosan fejlesztjük. Beszédkészségüket, kiejtésüket a szaktanári segítségen kívül audio- és audiovizuális tananyaggal javítjuk. Íráskészségük fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetünk.

Fő célunk az angol, és a német nyelvi órákon elsajátított tananyag új, életszerű környezetben és oldottabb hangulatban való alkalmazása. További céljaink: a tanulók ország- és népismereti tudásának bővítése, európai uniós ismereteik gyarapítása és a sok egyéb forrásból szerzett nyelvi kompetenciáik integrálása, valamint a nyelvtanulás iránti motiváció növelése.

Alapítványunknál a mindennapi élet valós szituációiban próbálhatják ki angol, ill. német nyelvtudásukat és bővíthetik tapasztalataikat. A foglalkozásokon jobban tudunk alkalmazkodni a részt vevők ismereteihez, érdeklődéséhez és nyelvi szintjéhez. Ezáltal a tanulóközpontú módszerek alkalmazása kiemelt szerepet kap. Például számítunk a hallgatók kreativitására vagy a többi meglévő kompetencia területükre. A foglalkozásokon a kooperatív munka során egymástól is sokat tanulhatnak.

„Jó gyakorlatunk” – az idegen nyelvoktatás területén már korábban elterjedt kompetencia alapú oktatási módszereknek köszönhetően – teljes mértékben célzottan szolgálja az idegen nyelv, mint fő kompetencia terület fejlesztését. A csoportmunka, a differenciált feladatok, a pármunka és a többi kooperatív tanulási módszer valamint a projektmunka kiválóan alkalmas foglalkozásaink kivitelezésére. A tanítási óráktól eltérő környezetben elért sikerélmény többszörösen hatékonnyá teheti a nyelvtanulást.

A felzárkóztatás és integrált fejlesztés elsőrendű célja kezdeményezésünknek. Ez azt jelenti, hogy a tanulók érdeklődésüknek és nyelvi szintjüknek megfelelő tanulási és gyakorlási lehetőséget kapnak, ahol egyéni képességeiket kibontakoztathatják. Jól képzett és elhivatott szaktanárok biztosítják minden résztvevőnek a minőségi oktatást és a sikeres együttnevelést mind az angol, mind a német nyelvi foglalkozások során.

Fontos, hogy az egyéni fejlődés az eredmény, hiszen –  „A nyelvismeret önismeret és világismeret”

Szeretettel vár  Ingyenes tanfolyamain  a Gyöngyösi Oktatási és Kulturális Alapítvány!

Érdeklődés, jelentkezés: Gyöngyös, Vármegyeház tér 1. kedd – szerda
E-mail: hevesmegye[kukac]gyoka.hu